MUDr. Stanislav Dušan

Primár, gynekológ – pôrodník, riaditeľ centra