MUDr. Lužinský Mário

Zástupca primára, gynekológ – pôrodník, zástupca riaditeľa centra